Συλλυπητήρια-δήλωση-για-την-απώλεια-του-Περιφερειάρχη-Αν-Μακεδονίας-Θράκης-Γ.-Παυλίδη

Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης Γ. Παυλίδη

«Ο Γιώργος Παυλίδης συνέβαλε όσο λίγοι στη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του θεσμού της αιρετής Νομαρχίας σε αυτόν της αιρετής Περιφέρειας. Μάχιμος, διεκδικητικός, άριστος γνώστης της λειτουργίας του θεσμού, εφάρμοσε πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες που ανέδειξαν και καταξίωσαν τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση στα μάτια των πολιτών. Οι συμπολίτες του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα τον θυμούνται […]

Προηγούμενο Καμία ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς

Social

Γιάννης Σγουρός © 2023. All Rights Reserved