ΣΔΙΤ-:-Από-το-ανάθεμα-στην-προτροπή-για-να-καλυφθούν-τα-μεγάλα-χρηματοδοτικά-κενά

ΣΔΙΤ : Από το ανάθεμα στην προτροπή για να καλυφθούν τα μεγάλα χρηματοδοτικά κενά

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης (οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης) κατέληξαν στην κοινή, όσο και αυτονόητη, διαπίστωση ότι οι διατιθέμενοι από το ΕΣΠΑ πόροι ύψους 800 εκ. € δεν επαρκούν ώστε να χρηματοδοτηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις των δήμων όλης της […]

Προηγούμενο Αναποτελεσματικός και δυσλειτουργικός ο νέος οργανισμός της Περιφέρειας

Social

Γιάννης Σγουρός © 2023. All Rights Reserved