Γ.-ΣΓΟΥΡΟΣ:-Η-πανδημία-δεν-είναι-εργαλείο-καταστρατήγησης-της-νομοθεσίας,-της-διαφάνειας-και-της-χρηστής-διαχείρισης-του-δημοσίου-χρήματος

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Η πανδημία δεν είναι εργαλείο καταστρατήγησης της νομοθεσίας, της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος

Με ανακοίνωση του, στις 9/3/2021, ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αναφορικά με τις απευθείας αναθέσεις του Συνδέσμου, συνολικού ύψους 5.000.000 ευρώ για …..απολυμάνσεις,  χωρίς διαγωνισμό και με κατάτμηση των ποσών, ώστε να μην μπορούν να ελεγχθούν οι σχετικές διαδικασίες από το Ελεγκτικό Συνέδριο. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης, από την άλλη […]

Προηγούμενο Γ. Σγουρός: 5.000.000 ευρώ για… απολυμάνσεις με απευθείας αναθέσεις κατόπιν εισήγησης του διορισμένου από τον Γ. Πατούλη προέδρου του ΕΔΣΝΑ

Social

Γιάννης Σγουρός © 2023. All Rights Reserved