Επιβεβλημένος-ο-διάλογος-και-η-συνεννόηση-με-τις-τοπικές-κοινωνίες-για-τα-hot-spots

Επιβεβλημένος ο διάλογος και η συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες για τα hot spots

Το προσφυγικό πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με ευαισθησία και σύνεση, ώστε να μην αποτελέσει αντικειμένου διαξιφισμού στις τοπικές κοινωνίες ή να προκαλέσει απευκταία ξενοφοβικά σύνδρομα. Αυτό προϋποθέτει τη στενή συνεργασία της Κυβέρνησης με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τους δήμους, που εξ ορισμού βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες […]

Προηγούμενο Να μειωθούν οι εισφορές των δήμων της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους ζητά ο Γιάννης Σγουρός

Social

Γιάννης Σγουρός © 2023. All Rights Reserved