Εγκαίνια-…-μικροπρέπειας-στην-Πλάκα

Εγκαίνια … μικροπρέπειας στην Πλάκα

Δείγμα του … ηθικού αντιπαραδείγματός της έδωσε η νέα περιφερειακή αρχή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων  του ιστορικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Πολυγνώτου στην Πλάκα. Το κτίριο που έχει  παραχωρηθεί  από το ελληνικό δημόσιο στον  Ευρωπαϊκό  Οργανισμό  Δημοσίου Δικαίου παρεδόθη προς χρήση μετά την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασής του, […]

Προηγούμενο Σχέδιο χωρίς αρχή, μέση και τέλος ο νέος ΠΕΣΔΑ Αττικής

Social

Γιάννης Σγουρός © 2023. All Rights Reserved